ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

(8.4) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  1. การจัดหาพัสดุ

1.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ คลิก

1.2 แผนการจัดหาพัสดุ 

1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้างเอกสารสอบราคา และเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) คลิก

1.4 ผลการจัดหาพัสดุุในแต่ละโครงการหรือรายการ คลิก

1.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) (สขร.1) คลิก

1.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ

1.7 รายงายของผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

1.8 รายงานอื่นเกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

  1. การให้บริการประชาชน

2.1 หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการให้บบริการประชาชนของหน่วยงาน คลิก

2.2 เอกสารและคู่มือการปฏิบัติการของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการให้บริการประชาชน คลิก

2.3 ข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้ / รับ บริการประชาชน

2.5 หลักเกณฑ์ หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ คลิก

2.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งรายการเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง

2.7 รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบ

  1. การบริหารงานของหน่วยงาน

3.1 โครงสร้างและอำนาจ หน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน

3.3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผน

3.4 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

3.5 คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงงาน

  1. การบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน

4.1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

4.2 หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน หรือโครงการ

4.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.4 รายงานการวิเคราะห์ หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4.5 รายงานผลการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

  1. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

5.1 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากร

5.2 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากร

5.3 มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน

5.4 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

5.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

5.6 รายงานการประเมินผลเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากร

  1. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

6.1 หลักเกณฑ์  ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.2 รายงานของผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน

6.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

6.4 รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save