ถุงผ้าเย็บปักถักร้อยจากใจ

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ขอขอบคุณ คุณนิตยา มณีรัตน์ ได้นำถุงผ้าแสนสวย ซึ่งเย็บปักถักร้อยจากฝีมือตนเอง โดยนำผ้าลายต่างๆ มาเย็บ จนเกิดเป็นถุงผ้าที่สวยงาม

โรงพยาบาลโรคผิวหนังฯ จังหวัดตรัง จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการที่มีความจำเป็น ได้แก่ ผู้ป่วยสูงอายุที่เดินทางมาโดยรถประจำทาง เป็นต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายของกรมการแพทย์

แสดง 54267917_2225453544179868_3406196295960887296_n - training skintrang.jpg

แสดง 54517385_2225453780846511_9123892970712465408_n - training skintrang.jpgแสดง 54523774_2225453790846510_4221072409442123776_n - training skintrang.jpg