ประกาศกรมการแพทย์ รับโอนรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ