ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ

ตามลิ้งข้างล่าง

https://drive.google.com/file/d/1dZvbjBev2QuYWw_EJxVzKa_NoinYILiQ/view?usp=sharing