ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักแพทย์และอาคารพักเจ้าหน้าที่-3-หลัง

รายละเอียด ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักแพทย์และอาคารพักเจ้าหน้าที่ 3 หลัง
ตามลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/file/d/1JTEm1kGyQy_mk37lrt-NIoETG3HqhIPM/view?usp=sharing