ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคฯ-V-Beam

รายละเอียด ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคฯ-V-Beam
ตามลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/file/d/1c7_hmKjWlsptcW6YR7yEzG-7Ls3cOQQ5/view?usp=sharing