ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์-Fractional-CO2

รายละเอียด ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์-Fractional-CO2
ตามลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/file/d/1uke4RrVsxg19FAd1XT6J-nhSwcTQRpjS/view?usp=sharing