ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิเข้ารับการการประเมินด้านความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์