ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินด้านความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งคนสวน และพนักงานทำความสะอาด