รพ.โรคผิวหนังฯ ตรัง ขอแสดงความยินดีกับนางบัวเพชร ศรีเพชร กลุ่มงานพยาธิวิทยา ภารกิจวิชาการและการแพทย์ ได้รับมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับนางบัวเพชร ศรีเพชร กลุ่มงานพยาธิวิทยา ภารกิจวิชาการและการแพทย์ ที่ได้มอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 77 ปี วันที่ 10 มีนาคม 2562 จัดขึ้น ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทผลงานนวัตกรรมบริการระดับดี ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในผลงานเรื่อง “เครื่อง Blacklight blue ในการวินิจฉัยแยกโรคเกลื้อน โรคกลากที่หนังศีรษะ และโรค Erythrama”