รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตาม Link  ที่ปรากฏ

https://drive.google.com/file/d/130GJqAmYArmb6TEEpwR3-LHd_-PEz83k/view?usp=sharing