รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

รายละเอียดปรากฏตาม  https://drive.google.com/file/d/1V45WG6YaYPg_94-JPdDk1UL_HtDE5K8q/view?usp=sharing