สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ตามลิ้งข้างล่าง

 

https://drive.google.com/file/d/1AW-cxvtcd0MuRfnV2hYTiwT5zff6Mbn8/view?usp=sharing