สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

ตาม ลิ้ง ข้างล่าง

https://drive.google.com/file/d/1jcoJTCiZL6w9Luf47yxOqSHOF1Rc06zE/view?usp=sharing