สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 65
รายละเอียด ตาม ลิ้ง ข้างล่าง

https://drive.google.com/file/d/1nmcNOqpS2d8hhIZvgnhdoxTD2G__o4FH/view?usp=sharing