สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.65

ตาม ลิ้งข้างล่าง
https://drive.google.com/file/d/1h4nFyLTcDXU84SyCWWanQox34JSTcEOi/view?usp=sharing