สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

ตามลิ้งข้างล่าง

https://drive.google.com/file/d/1VGQ-Zof5eVV0aAxw6Vrn5FQs_-pd6KeR/view?usp=sharing