สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม2565

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
ตาม ลิ้งข้างลา่ง

https://drive.google.com/file/d/1iV2yg7Ca4F59f0nH1fskt-8Ezy3pFSS9/view?usp=sharing