สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.64

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.64
รายละเอียดตาม Link ข้างล่าง

https://drive.google.com/file/d/1vbRSX1qhVL3HGU-XWKZgNEA6qUXhhY59/view?usp=sharing