ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วย โรคสะเก็ดเงินที่ได้รับยาเมทโทรเทรกเสท

หมายเหตุ: กดสัญลักษณ์ เพื่อ ขยายหน้าต่าง และ พิมพ์เอกสาร