แจ้งลงประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 30 กิโลวัตต์ สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง