โครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่พิเศษและพื้นที่หมู่เกาะ

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ และแพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง นำทีมแพทย์และบุคลากรจากสองโรงพยาบาลออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่พิเศษและพื้นที่หมู่เกาะ  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พิเศษและพื้นที่หมู่เกาะได้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์เฉพาะทางที่สำคัญใกล้บ้าน โดยไม่ต้องรอคิวนาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการบริการและวิชาการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 และในโอกาสนี้ สถาบันโรคผิวหนังได้มอบหนังสือCASE STUDIES ให้แก่โรงพยาบาลและรพ.สต.ชัยพัฒน์ ทั้ง 5 แห่ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง