2 ทศวรรษกับจุลสารรพ.โรคผิวหนังฯ ตรัง ฉบับที่ 3

จุลสาร โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์โดย โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2019

 

Publication newletter 3_compressed