ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในพื้นที่

สำหรับเครือข่าย ระหว่างวันที่ 4– 5 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 น. -16.30 น.

 

https://drive.google.com/file/d/1G7ZbfYzK47pQPqxguLiaQl2rCRy589Nl/view?usp=sharing