ติดต่อเรา


โรงพยาบาลผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

ที่อยู่ : 184 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร :  075 201 201