ติดต่อเรา

ที่ตั้ง


โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

ที่อยู่ : 184 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร :  075 201 201