ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล