โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง