งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565

งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565

——————————————————————————————————————

https://drive.google.com/file/d/15AFMZdUAOhn37q4ZnCU4GnlBXduXrfs5/view?usp=sharing

——————————————————————————————————————