งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

—————————————————————————————————————

https://drive.google.com/file/d/1ltJ4XMFay6tW4FH6HMXS867Wq9TgazeP/view?usp=sharing

—————————————————————————————————————