รพ.โรคผิวหนังฯตรัง ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยพร้อมแนะนำวิธีรับมือกับโรคผิวหนังและโรคอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้น