โรคพยาธิหอยคัน

🐚โรคพยาธิหอยคัน 🐚 ท่านใดที่ต้องสัมผัสแหล่งน้ำ หากเกิดผื่น ตุ่มแดงคันเป็นจำนวนมาก ควรมาปรึกษาแพทย์นะคะ 💪🏻🐚 ❤️ด้วยความปรารถนาดีจาก.. รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

โพสต์โดย โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2020