รพ.โรคผิวหนังฯ จ.ตรัง ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พื้นที่จังหวัดตรัง

        เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง โดยนายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี ผู้อำนวยการ และทีมสหวิชาชีพร่วม ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาและให้ความรู้ด้านโรคผิวหนังใน “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พื้นที่จังหวัดตรัง” ณ โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ กรมการแพทย์ โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง อดีตประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี

        พร้อมนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังฯ ตรัง และคณะ ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรพ.เมตตาประชารักษ์ และรพ.ราชวิถี ที่ได้ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย