ผอ.มอบยารักษาผื่นคัน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ส่งมอบยารักษาผื่นคัน น้ำกัดเท้า จำนวน 500 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลบางรัก จำนวน 179 ครัวเรือน ที่ประสบอุทกภัย ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 พร้อมแสดงความห่วงใย และได้แนะนำแนวทางการดูแลตนเองเมื่อสัมผัสน้ำท่วมขัง