รพ.โรคผิวหนังฯตรัง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดช่องน้อย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

นายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง ร่วมกับจังหวัดตรัง ณ วัดช่องน้อย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษา จำนวน 35 ราย ป่วยเป็นโรคผื่นคันผิวหนังอักเสบ โรคติดเชื้อรา และโรคสะเก็ดเงิน ตามลำดับ