จุลสารวิชาการโรคผิวหนัง ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 2

จุลสารวิชาการโรคผิวหนัง 📚 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เข้าสู่ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 2 แล้วค่ะ ฉบับนี้พบกับกิจกรรมต่างๆ ความรู้ด้านโรคผิวหนัง “หิด” อาการ การตรวจ การรักษา และการใช้ยา การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัย กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และแนะนำแพทย์งานศัลยกรรมและเลเซอร์ผิวหนัง สามารถติดตามชมและดาวน์โหลดจากเอกสารแนบได้ในจุลสารฉบับนี้เลยค่ะ 

 

news complete 2.2_compressed