งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

————————————————————————————————————-

http://drive.google.com/file/d/1hKAnNwjsv67fxiZPd9O9b3EoXlcrjg5b/view?usp=sharing

————————————————————————————————————-