คลินิกสะเก็ดเงิน

 

บริการผู้ป่วยสะเก็ดเงิน 

  • คลินิกสะเก็ดเงินเปิดให้บริการทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยจะมีแพทย์ประจำคลินิคให้บริการตรวจรักษา
  • คลินิกสะเก็ดเงินเป็นคลินิกเฉพาะโรคให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคสะเก็ดเงินเท่านั้น
  • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่เป็นปานกลางและรุนแรง แบบครบวงจร
  • ให้คำปรึกษาการดูแลรักษาผู้ป่วย ญาติ และบุคคลใกล้ชิด
  • มีระบบติดตามเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
  • นัดหมายได้ที่ 075 201202
  • สถานที่ตั้ง  คลินิกสะเก็ดเงิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง