รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตาม Link  ที่ปรากฏ

https://drive.google.com/file/d/1UdKi7YWE8kKUNOlvEB7M74zcOg8Gb7Ye/view?usp=sharing

หรือ แสกน QR-Code ด้านล่างนี้