โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อยและโรคสะเก็ดเงินในภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564

แพทย์หญิงนริศรา  งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง  ประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อยและโรคสะเก็ดเงินในภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อขยายการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง  สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน วิทยากรโดย นายแพทย์สุตศรัญย์ พรึงลำภู บรรยายเรื่อง “การรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน”  ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 64 ห้องประชุมแพทย์หญิงปรียา  กลุละวณิชย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง