สานตะกร้า รักษ์โลก

วิธีการรักษ์สิ่งแวดล้อม วิธีการหนึ่งคือ นำสิ่งเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า ตัวอย่างที่เราปฏิบัติ คือ นำพลาสติกรัดลังยา ซึ่งเหลือ ใช้ไม่ได้ นำมาใช้ประโยชน์ ปกติต้องทิ้ง สามารถนำมาสานเป็นตะกร้าน่ารักๆ สำหรับใส่ยา ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา