รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน กันยายน 2565

—————————————————————————————————————

https://drive.google.com/file/d/1lEEvoMGSwEB-msdynnVLUe6HJMLmBTfS/view?usp=sharing

—————————————————————————————————————