การใช้ยาสเตียรอยด์ ชนิดทาภายนอก

 

สาระความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ใช้สำหรับภายนอก

ผลงานโดยนักศึกษาฝึกงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง