การใช้ยาสเตียรอยด์ ชนิดทาภายนอก

[wpdevart_youtube]XbLkc1wVTVs[/wpdevart_youtube]

 

สาระความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ใช้สำหรับภายนอก

ผลงานโดยนักศึกษาฝึกงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง