บริการตรวจรักษาทางไกล และส่งยาทางไปรษณีย์

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
เปิดบริการตรวจรักษาทางไกล และส่งยาทางไปรษณีย์  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรค COVID-19 และลดความเสี่ยงของผู้ป่วยในการเดินทางมายังโรงพยาบาล

 

วีดีโอแนะนำการใช้บริการ