งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

——————————————————————————–

https://drive.google.com/file/d/1n_ug4JBdckq-SbiL9ZWgLYs_52OfWYR1/view?fbclid=IwAR2_0bib69mNez9djyYGgR1c2o0muCHGzEG-cP0PSGZaiaWH1Jlh20rEDoE

——————————————————————————————–