งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

————————————————————————————————-

https://drive.google.com/file/d/1SLss_t6Mn7-RQfZu3LS_K2ehePlVwQCC/view?fbclid=IwAR3wWO_b0OGtmR7T7H4xxT5CWvkCYzoSeTWMUGVxHTlMdnlflsqGQxhL0yY