งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565

—————————————————————————————————————

https://drive.google.com/file/d/1ycPBQDZ8_HDeesNOPgfXV0d7FQEuoJi2/view?usp=sharing

—————————————————————————————————————–