งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

—————————————————————————————————————

https://drive.google.com/file/d/1FLU4CAF0FeCcmCaEagSCZkVyk4VU9R3C/view?usp=sharing

—————————————————————————————————————–