เด็ก 10 เดือน มีผื่น

Alisara asked 1 year ago

ขึ้นเป็นตุ่มแดงๆ บริเวณแขนทั้ง 2 ข้าง แต่ไม่มีบริเวณอื่น สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างค่ะ

Your Answer

4 + 17 =