การศึกษาเปรียบเทียบ Wood’s lamp กับ Black light blue ในการวินิจฉัยแยกโรคเกลื้อน โรคกลากที่หนังศีรษะ และ Erythrasma

การศึกษาเปรียบเทียบ Wood’s lamp กับ Black light blue ในการวินิจฉัยแยกโรคเกลื้อน โรคกลากที่หนังศีรษะ และ Erythrasma